AFSPRAKEN OVER ZORG

Voordat we starten met het leveren van zorg, gaan we een zorg- en dienstverleningsovereenkomst met elkaar aan. Deze overeenkomst is het contract waarin we wederzijds afspreken wat we gaan doen.

Bij deze overeenkomst hanteren we algemene voorwaarden. Hierin leggen we onze gezamenlijke afspraken, rechten en plichten vast. De algemene voorwaarden zijn door Actiz, BTN, cliënten- en consumentenorganisatie LOC Zeggenschap in zorg, Patiëntenfederatie Nederland en de Consumentenbond gezamenlijk opgesteld.

De zorg- en dienstverleningsovereenkomst, algemene voorwaarden en de aanvullende module kunt u lezen via onderstaande links:

De verschillende tarieven die we hanteren voor onze diensten kunt u vinden op onze tarievenlijst.

MEER INFORMATIE OVER DE VOORWAARDEN?

Neem contact met ons op voor gedetailleerde informatie.