PERSOONLIJK VERBONDEN ZORGVISIE

Onze dagelijkse motivatie

Persoonlijk verbonden is de visie en werkcultuur binnen onze organisatie. De medewerkers van Samen Thuiszorg staan dichtbij de cliënt, om ze de best passende zorg te geven. Het creëren van rust door vertrouwen zorgt voor een gezonde basis voor de behandeling of meer tevredenheid bij de verzorging.

Ook vinden we het belangrijk om samen met de cliënt te bedenken wat het beste voor hem of haar werkt, waarbij de nadruk ligt op mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.

Om dit te kunnen realiseren werken we nauw samen met andere netwerkpartners zoals huisartsen, ziekenhuizen, andere zorginstellingen en gemeenten om snel zorg op maat te kunnen bieden.

HOE DENKT U OVER ZORG?

Deel uw visie op zorg met ons!