SAMEN DRAGEN WE ZORG VOOR ELKAAR

Door persoonlijke verbinding met u en uw omgeving

Voor iedereen!

Onze cliëntengroep is een afspiegeling van de stad waarin we opereren, ook op gebied van religie en afkomst. In Rotterdam is deze cliëntengroep een andere dan in Krimpen aan den IJssel.

Onze doelgroep zijn volwassenen van 18 jaar en ouder, veelal mensen met somatische, psychogeriatrische of psychiatrische problematiek; een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap.

Onze cliëntengroep is een afspiegeling van de stad waarin we opereren.

Deze groep kenmerkt zich door matige of zware beperkingen op het terrein van sociale redzaamheid, bewegen en verplaatsen, psychisch functioneren, geheugen en oriëntatie en/of probleemgedrag.

Wij bieden zorg aan cliënten die op een of meerdere levensgebieden vastlopen en de weg naar de reguliere hulpverlening niet kunnen vinden.

LEES MEER OVER ONZE ZORGVISIE

Onze zorgbenadering is datgeen wat ons motiveert, elke dag weer.